hřib borový – Boletus pinophilus Pilát & Dermek Boletaceae Jindřichohradecko, mladá bučina, 10. 10. 2015

Vzácný mykorhizní symbiont borovic, buku a smrku roste v lesích na světlejších místech, často ve společnosti vřesu a lišejníků. Fruktifikuje od května do listopadu na chudých a písčitých, často kyselých půdách. Vyznačuje se hrbolkatým červenohnědým kloboukem s vínovými tóny. Uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Jedlý, ale nesbírá se.