hřib bronzový – Boletus aereus Bull. Boletaceae NP Podyjí, doubrava, 19. 9. 2018

Dosti vzácný teplomilný druh vyskytující se na vápnitých půdách a pouze v nižších polohách. Vyrůstá v létě a na podzim v listnatých lesích, někdy i na hrázích rybníků, nejčastěji pod duby, ale i pod buky či habry. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Jedlý, ale nesbírá se.