holubinka akvamarínová – Russula chloroides (Krombh.) Bres. Russulaceae NP Podyjí, smíšený listnatý les na vápnitém podloží pod lípou a habrem, 23. 9. 2018

Roztroušeně, místy běžně, se vyskytující holubinka roste od léta do podzimu pod listnáči, méně často pod jehličnany na bazických i kyselejších půdách. Vyrůstá v lesích i kolem cest, často na sušších místech. Vyznačuje se tyrkysovým nádechem na rozhraní třeně a lupenů, který však nemusí být vždy přítomen. Nejedlá.