dřevokaz rosolovitý – Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. Meruliaceae NP Podyjí, padlý kmen lípy ve smíšeném listntém lese na vápenci, 16. 9. 2018

Dosti hojná houba nacházená obvykle v chladnějších obdobích roku na tlejících kmenech a silnějších větvích listnáčů, zejména buku, břízy, vrby, dubu a dalších, vzácně i na jehličnanech. Nejedlá.