dřevnatka parohatá – Xylaria hypoxylon (L.) Grev. Xylariaceae NP Podyjí, zetlelý pařez listnáče, 21. 11. 2015; anamorfy

Lignikolní saprotrof roste po celý rok na tlejícím dřevě různých listnáčů. Koncem zimy či na počátku jara vytváří pohlavní (teleomorfní) stadium, jehož stromata jsou celá černá, v ostatních částech roku se velmi hojně vyskytuje nepohlavní (anamorfní, konidiové) stadium, někdy nazývané Xylospharea hypoxylon (L.) Dumort., které má vrcholky stromat zbarvené od konidií do bělošeda. Nejedlá.