dřevnatka prstnatá ? – Xylaria cf. digitata (L.) Grev. Xylariaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče, 6. 3. 2016

Od běžnější dřevnatky dlouhonohé se makroskopicky odlišuje přítomností sterilního trnovitého zobáčku na temeni stromatu. Roste po celý rok na tlejícím odkorněném dřevě různých listnáčů, v teplejších polohách. Preferuje vlhčí místa, luhy, ale také synantropní stanoviště. Dosti vzácná. Nejedlá.