dřevokaz papírovitý (kožový) – Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto Phanerochaetaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče, 22. 12. 2019

Celoročně rostoucí celkem hojný saprotrof osídlující dřevo listnatých stromů, především na spodní straně spadaných větví a větviček. Nejedlý.