destice okrouhlá (drobná) – Discina parma J. Breitenb. & Maas Geest. Discinaceae NP Podyjí, tlející kmen habru, 8. 5. 2013

Dosti vzácná jarní vřeckovýtrusá houba rostoucí v lužních lesích, aluviích potoků a podobných biotopech, ale také v suťových lesích. Vyhledává mrtvé dřevo listnáčů, např. jasanů, javorů, olší, buků či habrů. V ČR byla poprvé nalezena zřejmě právě v Podyjí v roce 1971. Nejedlá.