dřevnatka mnohotvárná (kyjovitá) – Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. Xylariaceae NP Podyjí, zetlelý pařez listnáče, 6. 7. 2018

Velmi hojný druh vyrůstá celoročně ve skupinách nebo trsnatě na tlejících dřevních zbytcích různých listnáčů. Nejedlá.