dřevomor mnohotvarý (různotvarý) – Jackrogersella multiformis (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler Hypoxylaceae NP Podyjí, řezná plocha tlejícího kmene listnáče (olše?), 25. 3. 2018

Hojný druh vyskytující se celoročně na mrtvém dřevě listnáčů, kmenech a spadlých větví především břízy, ale i osiky, olše a dalších. Od podobných druhů odlišitelný makrochemickou reakcí - v roztoku KOH stromata uvolňují hnědý, žlutohnědý či rezavý pigment. Nejedlý.