dřevomor moravský – Hypoxylon cercidicola (Berk. & M.A. Curtis) Y.M. Ju & J.D. Rogers Hypoxylaceae NP Podyjí, tlející větev jasanu v aluviu potoka, 6. 3. 2016

Tvarem stromat nezaměnitelný dřevomor je vázán na mrtvé dřevo jasanů, většinou čerstvě odumřelé. Tento roztroušeně až vzácně se vyskytující teplomilnější druh byl donedávna v České republice znám pouze z nižších poloh na Moravě, v posledních letech se však množí také nálezy z Čech. Nejedlý.