dřevomorka lesní – Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. Serpulaceae NP Podyjí, tlející kmen dubu, 10. 12. 2018

Roztroušeně se vyskytující saprotrof na tlejícím dřevě jehličnanů, zejména borovic a smrků, vzácněji listnáčů. Preferuje padlé kmeny a silnější větve, ale obývá i dutiny dosud stojících stromů, pahýlů a pařezů. Napadá také k zemi přiléhající dřevěné prvky staveb, např. oplocení, mostních konstrukcí, posedů apod. Roste po celý rok, nejhojněji na podzim. Nejedlá.