dřevomor Howeův – Hypoxylon howeanum Peck Hypoxylaceae NP Podyjí, spadlá větev listnáče, 30. 3. 2018

Zejména v nižších polohách velmi hojný druh vyrůstající celoročně na nedávno odumřelém, většinou ještě okorněném dřevě nejrůznějších listnáčů, nejčastěji snad habrů, ale i lísek, olší, jasanů a dalších. Od podobných druhů, zejména od dřevomoru červeného, jej lze makroskopicky odlišit pouze v zimním a jarním období, kdy z mladých stromat nebo okolo nich vyrůstají vláknité, kořínkovitě se větvící a konidiemi pokryté anamorfy. Nejedlý.