dlouhochlupka dvoubarvá – Capitotricha bicolor (Bull.) Baral Lachnaceae NP Podyjí, na spadaných tenkých větvičkách dubu na sušším stanovišti v křovinatém porostu, sběr 10. 4. 2020, foto 12. 4. 2020

Roztroušeně se vyskytující nebo možná jen přehlížený drobný askomycet rostoucí od jara do léta na mrtvém dřevě různých listnáčů, např. olše, břízy, hlohu, šípkové růže, ale nejčastěji dubu. Osidluje zejména tenčí spadané nebo dosud připojené suché větvičky. Nejedlý.

Zdroj:
SUKOVÁ M. (2005): A revision of selected material of lignicolous species of Brunnipila, Capitotricha, Dasyscyphella and Neodasyscypha from the Czech Republic. – Czech Mycology 57(1-2): 139–172.