destice chřapáčová – Discina ancilis (Pers.) Sacc. Discinaceae NP Podyjí, tlející pařez smrku ve smíšeném lese, 10. 4. 2021

Jarní saprotrof vyskytující se většinou roztroušeně, ve vlhčích oblastech naší země místy až hojně. Od mnohem vzácnější, ale běžným pohledem nerozlišitelné destice okrouhlé (Gyromitra parma) se odlišuje růstem na rozkládajícím se dřevě jehličnanů, především smrků. Plodnice vytvářejí trsy a někdy i velmi početné skupiny na kmenech, pařezech, jejich řezných plochách a kořenových nábězích, někdy vyrůstají ze dřeva skrytého pod povrchem půdy a zdánlivě tedy ze země. Jedlá a chutná.

Syn.: Discina perlata (Fr.) Fr., Gyromitra perlata (Fr.) Harmaja