dřevokaz borový – Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev Meruliaceae NP Podyjí, tlející větev borovice, 23. 4. 2017

Nehojný saprotrof rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, okorněném i bez kůry, zejména na borovici, jednotlivě nebo v malých skupinách. Roste po celý rok. Nejedlý.