čirůvka zaškrcená – Tricholomella constricta (Fr.) Zerova ex Kalamees Tricholomataceae NP Podyjí, segment louky silně eutrofizované statkovým hnojivem, 20. 9. 2017

Roste nepříliš hojně na výrazně hnojených či jinak silně eutrofizovaných místech, zejména v trávnících, na pastvinách, v parcích, zahradách či na ruderalizovaných lokalitách. Vyskytuje se v létě a na podzim, většinou ve skupinách. Nejedlá.