čihovitka větší – Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf Helotiaceae NP Podyjí, tlející kmen listnáče, 1. 11. 2020

Místy hojná houba rostoucí na odumřelém dřevě listnáčů, velmi vzácně i jehličnanů, zejména na tlejících kmenech a silnějších větvích, často mechatých, v pokročilejších stádiích rozkladu. Své vcelku pohledné plodnice tvoří v období pozdního podzimu, za příhodných podmínek i v zimě. Od podobné čihovitky masové (Ascocoryne sarcoides) se liší pozdější fruktifikací, poněkud většími chrupavčitými plodnicemi a také velikostí výtrusů. Nejedlá.