cystidovka rybovonná – Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss. Marasmiaceae NP Podyjí, kosený trávník na místě loňské skládky dřeva, 13. 10. 2018

Roztroušeně rostoucí nitrofilní saprotrof vyskytující se na vlhčích stanovištích na okrajích listnatých i jehličnatých lesů, podél cest, v křovinách a parcích, většinou na travnatých místech, typicky mezi kopřivami nebo ostružiníky. Plodnice nalézáme v létě a na podzim, většinou ve skupinách, vyrůstají z půdy nebo z bylinných a dřevních zbytků. Podle jednoznačného pachu snadno poznatelná. Nejedlá.