černorosol rozlitý – Exidiopsis effusa (Bref. ex Sacc.) A. Møller Exidiaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče ve smíšeném listnatém lese, 17. 3. 2018

Hojný druh obývající odkorněné dřevo listnáčů. Samotné plodnice tvořící rozlité povlaky jsou celkem nenápadné, nicméně v zimních měsících a teplotách okolo nuly se občas můžeme setkat s jevem nazývaným “ledové vlasy”, které se na tlejícím dřevě tvoří nejspíše právě díky přítomnosti této houby - přesný mechanismus jejich tvorby však zatím není znám. Nejedlý.

Zdroj:

HOFMANN D., PREUSS G. & MÄTZLER C. (2015): Evidence for biological shaping of hair ice. – Biogeosciences 12: 4261–4273.