čirůvka prstenitá – Tricholoma batschii Gulden Tricholomataceae NP Podyjí, smíšený les pod borovicí na vápnité půdě, 30. 9. 2017

Mykorhizní symbiont borovic, roste koncem léta a na podzim roztroušeně až vzácně v lesích i mimo les na vápnitých půdách, skupinově či v bohatých trsech, méně často i jednotlivě. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh, o němž jsou nedostatečné údaje). Nejedlá.