čirůvka májovka – Calocybe gambosa (Fr.) Donk Lyophyllaceae NP Podyjí, náletový porost okolo staré cesty, 4. 5. 2019

Dosti hojná pozdně jarní houba. Plodnice vyrůstají v trsech, ve skupinách i čarodějných kruzích na loukách, zahradách, v sadech, ale i při lesních lemech a na okrajích cest. Preferuje vápnité, humózní půdy. Jedlá.