čirůvka kroužkatá – Tricholoma cingulatum (Almfelt ex Fr.) Jacobashch Tricholomataceae NP Podyjí, zarůstající ruderalizované stanoviště pod vrbou, 30. 9. 2017

Podzimní druh, mykorhizní symbiont vrb. Roste roztroušeně, často ve skupinách na přirozených i na člověkem ovlivněných stanovištích, v náletových porostech apod. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Jedlá, ale nesbírá se.