choroš voštinovitý – Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome & T. Hatt Polyporaceae Bojanovice, Znojemsko, spadlá větev břízy v náletovém porostu, 23. 12. 2017

Vzácnější choroš rostoucí jednotlivě nebo v malých skupinách na tlejících kmenech a větvích listnáčů, hlavně dubů, ale i jasanů, lísky, javorů nebo lip. Častější v teplejších oblastech v nižších polohách, zejména na Moravě. Nezaměnitelný velkými protáhlými póry, mezi našimi choroši největšími. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlý.

Syn.: Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev & Singer