choroš štětičkatý (hlíznatý) – Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. Polyporaceae NP Podyjí, tlející větev lípy ve smíšeném listnatém lese na vápnitém podloží, 19. 5. 2018

Choroš vyskytující se roztroušeně, převážně v nížinách a teplejších oblastech. Obvykle vyrůstá z tlejícího dřeva listnatých dřevin, nejčastěji snad lípy, dubu či buku, plodnice však můžeme nalézt i přímo na zemi - v tom případě vyrůstají ze sklerocia. V NP Podyjí není vzácný. Nejedlý.