chlupáček stydlivý – Lachnum pudibundum (Quél.) J. Schröt. Hyaloscyphaceae NP Podyjí, tlející pařez listnáče, 28. 1. 2018

Drobný lignikolní saprotrof rostoucí v bohatých skupinách, vyskytuje se nehojně od středních do vyšších poloh, upřednostňuje tlející dřevo listnáčů, zejm. vrb, méně olší, jasanů či hlohů. Nejedlý.

Syn.: Dasyscyphus pudibundus (Quél.) Sacc.