chřapáč širokovýtrusý – Helvella latispora Boud. Helvellaceae NP Podyjí, humózní vápnitá jílovitá či sprašová půda pod javorem, lípou a jasanem, 5. 9. 2021

Poměrně drobný a méně známý chřapáč, který vyrůstá na holé, snad spíše vápnité půdě a preferuje spíše otevřenější stanoviště s listnatými dřevinami. Plodnice jsou sice uváděny i z mechatých trávníků, bažinatých míst, z porostů kopřiv atd., avšak druh je z taxonomického hlediska poněkud problematický, takže není jisté, zda se vždy jedná o tentýž taxon. Nejedlý.

Syn.: Helvella levis auct., Helvella stevensii auct.