chřapáč Quéletův – Helvella solitaria P. Karst. Helvellaceae Slovensko, Strážovské vrchy, Pružina-Briestenné, na starém částečně zahrnutém spáleništi pod smrkem a bukem, 15. 6. 2023

Vzácnější chřapáč rostoucí převážně na synantropních i ruderálních stanovištích, v parcích, okolo cest, v opuštěných lomech a podobných biotopech, často na vápnitých půdách. Plodnice se objevují především v době pozdního jara či začátku léta, popisovány jsou ale také podzimní sběry. Je uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Nejedlý.

Syn.: Helvella queletii Bres.