choroš poloplástvový (zimní) – Polyporus brumalis (Pers.) Fr Polyporaceae NP Podyjí, tlející mechatý kmen listnáče (vrby?) v potoční nivě, 13. 1. 2019. V témže roce obsadila tato fotografie 4. místo v soutěži "Houby před objektivem", kterou pořádá web Naturatlas.cz (více zde).

Celkem hojný druh rostoucí v jarních, podzimních, ale i zimních měsících na odumřelých větvích, kmenech a pařezech vrb, olší, buků, bříz a jiných listnáčů, vzácně i jehličnanů. Od podobného choroše brvitého (Polyporus ciliatus) se liší hlavně výrazně většími póry, od choroše měnlivého (P. varius) rovněž většími póry a absencí hnědočerného zbarvení spodní části třeně, od choroše plástvového (P. arcularius) naopak menšími póry a absencí krátkých chloupků na okraji klobouku, od dosti vzácného choroše voštinového (P. alveolaris) pak výrazně menšími póry, centrálním třeněm a obvykle i dobou růstu. Nejedlý.