chlupáček pýřitý – Lachnum pubescens (Rehm) Svrček Hyaloscyphaceae NP Podyjí, tlející dřevo na pařezu buku v bučině, 20. 2. 2021

Z taxonomického hlediska poněkud problematický druh či pravděpodobněji komplex druhů, který zahrnuje také ch. necudný (L. impudicum Baral) a možná i některé další. Drobný askomycet, který roste od jara do podzimu na mrtvém dřevě listnáčů. Nejedlý.

Zdroj:

SUKOVÁ M. (2005): A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex. – Czech Mycology 57(3–4): 183–219.