chřapáč podobný – Dissingia confusa (Harmaja) K. Hansen & X.H. Wang Helvellaceae Beskydy, Bílá, na návozu u cesty pod smrky, 18. 6. 2022

Poměrně vzácně se vyskytující chřapáč, který vyrůstá zejména pod smrkem, někdy i pod jinými jehličnany a výjimečně také listnáči, na okrajích cest, v opuštěných lomech a jiných narušených stanovištích, upřednostňuje střední a vyšší polohy. Je podobný jako chřapáč běločerný, ale fruktifikuje v létě a není vázán na vápnité podloží. Nejedlý.

Basionym: Helvella confusa Harmaja