choroš oříš – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. Polyporaceae Hluboké Mašůvky, Znojemsko, dubohabřina, 15. 6. 2019

Poměrně vzácný saproparazit rostoucí na kořenech listnáčů, často dost daleko od kmene hostitelského stromu a tak zdánlivě ze země, méně často přímo u báze kmene nebo u pařezu. Plodnice vyrůstají z černých či hnědočerných podzemních sklerocií. Druh obývá většinou teplejší listnaté lesy spíše na kyselejších hlinitopísčitých půdách, upřednostňuje dřevo dubů, ale nalezen byl i na habru, buku a jiných listnáčích, velmi vzácně i jehličnanech. Fruktifikuje většinou v nejteplejších obdobích roku. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh). Jedlý, ale nesbírá se.