chřapáč jamkatý – Helvella lacunosa Afzel. Helvellaceae NP Podyjí, smíšený náletový porost na bývalé cestě, 30. 9. 2017

Roztroušeně, místy hojně se vyskytující saprotrofní druh rostoucí od léta do podzimu pod listnáči, jehličnany i mimo les. Vyrůstá v nížinách i vyšších polohách v opadu na vápnitých i kyselých půdách, snáší i mírně ruderalizovaná stanoviště. Jedlý.