čechratice černohuňatá – Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara Tapinellaceae NP Podyjí, pařez borovice na okraji smíšeného lesa, 19. 8. 2018

Velmi hojný lignikolní saprotrof rostoucí na odumřelém dřevě jehličnanů, zejména smrků, ale i borovic, v pokročilejších stádiích rozkladu. Nezaměnitelná houba z řádu hřibotvarých (Boletales), která vytváří v létě a na podzim skupiny a trsy plodnic na pařezech, kořenech či tlejícím dřevě ukrytém v půdě. Nejedlá.