černorosol chrupavčitý – Exidia cartilaginea S. Lundell & Neuhoff Exidiaceae NP Podyjí, padlý kmen lípy, 5. 12. 2015 (foto: Markéta Čapounová)

Saprotrof rostoucí po celý rok na mrtvém dřevě listnáčů, především lípy, hlavně na padlých kmenech a větvích ležících na zemi. Vyskytuje se roztroušeně až vzácně od pahorkatin do nižších horských poloh, jak na přirozených stanovištích (habřiny s lípou), tak např. v parcích. Uveden v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh). Nejedlý.

Syn.: Exidia candida var. cartilaginea (S. Lundell & Neuhoff) Spirin & Malysheva