černorosol borový – Exidia saccharina (Alb. & Schwein.) Fr. Exidiaceae NP Podyjí, stojící mrtvý kmen modřínu ve smíšeném porostu, 14. 6. 2018

Roste roztroušeně až celkem hojně na mrtvém dřevě jehličnanů, zejména borovic, ale také smrků i modřínů. Podobně jako ostatní zástupce rodu Exidia jej můžeme nalézt po celý rok, v sušších obdobích plodnice sesychají na tenkou tuhou krustu. Od černorosolu smrkového (Exidia pithya), který roste téměř výhradně na smrku, se odlišuje také hnědou barvou plodnic. Nejedlý.