černorosol bukový – Exidia glandulosa (Bull.) Fr. Exidiaceae NP Podyjí, tlející větev listnáče, 29. 12. 2015

Velmi hojný saprotrof rostoucí na tlejícím dřevě zejména listnáčů – buku, dubu, lísky, habru, vrby, ale výjimečně i smrku. Za vlhka pružné rosolovité plodnice sesychají na tuhý kožovitý povlak. Nejedlý.