bedlovnice zlatá – Phaeolepiota aurea (Schaeff. ex Matt.) Maire ex Konrad & Maubl Agaricaceae Rychlebské hory, okolí NPP Jeskyně Na Pomezí, na otevřeném stanovišti pod javorem, lípou a bukem v porostu devětsilu, 15. 10. 2023

Vzácnější saprotrofní druh tvořící pohledné a v dospělosti statné plodnice, které se objevují v létě a na podzim, často ve větších skupinách, především na nitrofilních stanovištích, v parcích, zahradách, okolo cest v příkopech a na jiných synantropních či ruderálních biotopech, typicky v porostech kopřiv. Jediný zástupce svého rodu. Nejedlá.