bedla vysoká – Macrolepiota procera (Scop.) Singer Agaricaceae NP Podyjí, listnatý les, 17. 8. 2019

Hojná saprotrofní houba, roste od léta do podzimu ve světlých lesích všech typů i mimo les, na loukách a mezích, v křovinách. Vyrůstá často po větších letních bouřkách. Vyznačuje se mohutným pohyblivým prstenem. Jedlá a chutná.