běloterčka topolová – Valsa nivea (Hoffm.) Fr. Valsaceae NP Podyjí, spadlá větev osiky, 30. 3. 2018

Drobný vřeckovýtrusý druh se vyskytuje hojně na čerstvě odumřelých, dosud okorněných větvích osiky, ale i jiných topolů nebo vrb. Vyrůstá celoročně. Anamorfa bývá nazývána Cytospora nivea Fuckel. Nejedlá.