bedla špičkovitá – Lepiota oreadiformis Velen. Agaricaceae NP Podyjí, palouk při okraji lesa, 28. 9. 2017

Vzácnější druh bedly rostoucí především na sušších a teplejších nelesních travnatých stanovištích nebo v křovinách. Uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.