bochníček potoční – Adelphella babingtonii (Berk. & Broome) Pfister, Matočec & I. Kušan Pezizaceae NP Podyjí, silně zetlelý kmen listnáče částečně ponořený v proudící vodě potoka, 8. 5. 2019

Vzácnější saprotrof, který roste na mokrých kmenech a větvích listnatých i jehličnatých dřevin, na šiškách a dřevních zbytcích alespoň částečně ponořených v proudící vodě pramenišť a potůčků, substrát bývá v pozdějších fázích rozkladu. Preferuje čistou vodu, ale snese i určitou mírou přirozené eutrofizace. Nalézán bývá na nejrůznějších biotopech - od nížin po horské polohy, v listnatých lesích i kulturních smrčinách. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlý.

Syn.: Pachyella babingtonii (Berk. & Broome) Boud.