bělokosmatka miskovitá – Perilachnea hemisphaerioides (Mouton) Van Vooren Pyronemataceae Mirochov, Třeboňsko, spáleniště ve smrčině, 1. 5. 2023

Celkem hojný saprotrof rostoucí zejména na lesních spáleništích ne starších než 1 rok, někdy vyrůstá také na ohořelém dřevě. Vyskytuje se od nížin až po vyšší polohy. Nejedlá.

Syn.: Trichophaea hemisphaerioides (Mouton) Graddon