bolinka mnohovýtrusá – Camarops polysperma (Mont.) J.H. Mill Boliniaceae Bojanovice, Znojemsko, padlý kmen habru částečně ponořený v rybníku, 24. 4. 2021

Vzácnější lignikolní askomycet, hojnější pouze v olšinách, lužních biotopech a na jiných podmáčených či celoročně vlhkých stanovištích. Vyskytuje se typicky na mrtvém dřevě olší, ale také buků, jasanů nebo habrů. Nejedlá.