boltcovitka mozkovitá – Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. Auriculariaceae NP Podyjí, padlý kmen listnáče v aluviu potoka, 23. 3. 2018

Roste celoročně ve vlhkých a bezmrazých obdobích na tlejícím dřevě listnáčů, zejména javoru, jasanu, jilmu či dubu. Vyskytuje se roztroušeně, častější je v teplejších lužních a podobných biotopech. Vytváří husté shluky, někdy až několikametrové pásy plodnic, chlupatou svrchní stranu plodnic často pokrývá porost řas. Nejedlá.