bedla liláková – Lepiota lilacea Bres. Agaricaceae NP Podyjí, u cesty v trávníku na vápnité půdě, 4. 8. 2019

Vzácnější drobná bedla roste od léta do podzimu v lese i mimo něj, často i v blízkosti lidských sídel. Preferuje živinami bohatší světlá stanoviště. Makroskopicky se vyznačuje vzhůru směřujícím prstenem s tmavou spodní stranou. Jedovatá.