bělochoroš Kmeťův – Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer Polyporaceae Novohradské hory, Pohorská ves, Lužnický vrch, tlející větev břízy na okraji kulturní smrčiny, 16. 8. 2018

Saprotrofní choroš rostoucí na mrtvém dřevě padlých kmenů a větví nejrůznějších listnáčů. Může se vyskytovat v rozmanitých typech lesních porostů od nížin až po horské polohy. Obecně je dosti vzácný, i když se v posledním desetiletí snad poněkud šíří. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Nejedlý.