bedla krátkonohá (kořenující) – Leucoagaricus barssii (Zeller) Vellinga Agaricaceae Bojanovice, Znojemsko, obdělávaná zahrada, 17. 9. 2019

Dosti vzácná saprotrofní houba rostoucí v půdě bohaté na živiny, často na ruderalizovaných stanovištích, v parcích, zahradách a podobných synantropních biotopech. Nacházena častěji v teplejších oblastech. Oproti podobným druhům se vyznačuje nahnědlou barvou dužniny v klobouku, což je patrné na řezu. Nejednotnost až protimluv obsažený v českém pojmenování vyplývá ze skutečnosti, že její plodnice byly nalézány jak s nápadně krátkým třeněm, tak i s třeněm hluboce kořenujícím. Nejedlá.