bránovitec hnědofialový – Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden Polyporaceae NP Podyjí, tlející kmen borovice, 28. 1. 2018

Lignikolní saprotrof, roste hojně po celý rok na kůře i dřevě jehličnanů, zejména borovic. Zajímavý fialovým zbarvením hymenoforu. Nejedlý.

Syn.: Trichaptum hollii (J.C. Schmidt) Kreisel