bedla Bucknallova – Cystolepiota bucknallii (Berk. & Broome) Singer & Clémençon Agaricaceae NP Podyjí, listnatý les pod dubem, ořechem a javorem, 24. 8. 2019

Dosti vzácný saprotrof rostoucí v opadu a vlhké půdě pod listnatými dřevinami, hlavně duby, habry a jasany. Preferuje bazické substráty a vyskytuje se zejména v nížinách v oblasti teplomilné květeny. Plodnice nalezneme často ve skupinách a jsou nezaměnitelné fialovými odstíny na klobouku i třeni, ale zejména intenzivním zápachem po naftalínu nebo svítiplynu. Je uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Nejedlá.